Skip to main content

Всяка международна компания има свой официален език. Ще се съгласите, че за територията на България най-често това е английският. През последните години той е не само средство за по-лесното комуникиране на бизнеса в различни компании и екипи, но и абсолютно задължително изискване към езиковите уменията на фирмените служители почти навсякъде.

Организацията EF провежда анкети на глобално ниво и създава индекс за професионално владеене на английски (English Proficiency Index). В статистиката за Европа от 2017 г. България се нарежда на 21-во място по този показател*.

 

*Източник: EF, EF English Proficiency Index, 2017

Високото ниво на владеене на английски език на служителите Ви зависи изцяло от Вас, като експерти с ръководни позиции. Следващите точки ще Ви помогнат да си отговорите на въпросите: имат ли Вашите служители нужда от курс по английски; за какъв тип комуникация им е необходим езикът; с кого го практикуват в работата си и до каква степен трябва да го подобрят в перспектива.

1. Нуждае ли се Вашият екип от подобряване на езиковите компетенции?

Не – всички Ваши служители са на отлично ниво по английски език, както в писмената, така и в говоримата комуникация. Имат богат запас от бизнес лексика на чуждия език и боравят умело на него с клиенти, партньори и колеги. Разбират акуратно информация от чуждестранни източници и могат да я предадат без грешка.

Да – нивото по английски на Вашите служители е различно. Част от тях се справят добре, но има и такива, които срещат затруднения и им струва усилия да бъдат толкова ефективни, колкото тези с по-високо ниво на владеене на езика. Ако е така, тази статия ще Ви покаже:

 •     как да пестите време от допълнителни консултации с езиков специалист;
 •     как да систематизирате проучването за нуждите на екипа;
 •     как да насочвате служителите си конкретно към постигане на зададени бизнес цели;
 •     каква информация Ви е нужна, преди да запишете курс по английски език за кадрите Ви.

2. Как комуникира Вашият екип?

Преди старта на обучението е основополагащо да определите за какъв тип комуникация е необходим английският език за Вашите служители, защото спрямо това се определя и нивото, което ще им е нужно за отлично представяне. Може би търсите подобряване на:

 •    телефонните разговори;
 •    e-mail кореспонденцията;
 •    презентациите;
 •    подбора на персонал - провеждането на интервюта;
 •    бизнес срещите;
 •    деловите преговори?

Проучете добре настройката на Вашите служители за разширяването на техните знания по английски. Подберете тези кадри, чиито сегашни или предстоящи работни задължения включват бизнес комуникация на този език. Развийте своята екипна стратегия в тази насока и се консултирайте за подходящия график на обучение.

3. С кого общуват на английски Вашите кадри?

Освен типа комуникация, за която ще ползват английския език Вашите служители, е много съществено и с кого ще общуват. Комуникацията с колеги е по-неформална и изисква добро владеене на разговорния английски, като по-малко застъпва необходимостта от употреба на изрази, използвани за преговори на високо равнище. Ако пък те комуникират с партньори или с крайни клиенти, е от изключителна важност да разбират правилно сложни изрази и идиоми, които имат повече значения в различен контекст, за да не доведе това до недоразумения в решаващи преговори например.

Така че, за да получите най-точните насоки кой е най-подходящият курс за Вашите служители, предварително трябва да сте наясно с нивото на адресатите в тяхната комуникация: дали е между самите служители, или служител – фирмен партньор, служител – мениджър, служител – клиент.

4. До какво ниво на владеене на английски желаете да стигнат Вашите служители?

По-доброто владеене на английски език може да се отрази и в промяна на отговорностите на конкретния служител. Ако той Ви покаже, че се справя добре и борави вече отлично с чуждия език, защо именно той да не представи стратегията Ви пред други служители или да води преговори с партньори?
Освен това, ето няколко други ключови подобрения, които се наблюдават при надграждане на езиковите умения на служители на фирми:

 •  по-кратко време в подготовка на e-mail-и;
 •  по-малко уточняващи телефонни разговори и съобщения за изясняване на поставени на английски задания;
 •  по-малко грешки при изпълнение и представяне на работни проекти;
 •  по-продуктивни колегиални отношения в чуждоезикова среда;
 •  по-добра цялостна комуникация с фирмени клиенти и партньори.

Ако сте си отговорили на тези въпроси, сте наясно за кои служители и какво ниво по английски език е необходимо за постигане на фирмените Ви цели. Вече сте напълно подготвени за следващата стъпка.

Свържете се с нашия мениджър Корпоративни клиенти Стела Русинова (corporate@britanica-edu.org), която ще Ви насочи към най-подходящото за екипа обучение в BRITANICA.