Skip to main content

Развитието на всяка една компания пряко зависи от човешките ресурси и решенията на мениджърите. За да бъде една компания успешна не само на локално, но и на международно ниво, е важно служителите с изпълнителна функция и кадрите с ръководни правомощия заедно да градят фирмената общност на базата на общите бизнес цели. За да заяви своето място на интернационално ниво, всяка съвременна компания се нуждае от кадри, които могат да водят ефективна комуникация на английски език – езика на бизнеса в 21-ви век.

Защо специалистите по човешки ресурси трябва да насочат своето внимание именно към курсове по английски език за служителите в компанията? Представяме ви 3 ключови причини за това.

Курсът по английски език:

1. Служи за положителен фирмен feedback от служителите на Вашата компания

Вече сме в ера, в която всеки бизнес зависи сериозно от подадения feedback, и то не само от страна на клиенти и партньори. Все повече компании се обръщат към служителите си за решаване на казуси за подобряване и развитие на своята общност. От подадения отчет на findcourses.com за 2018 (U.S. L&D Report: 2018), проучващ отделите „Обучение и развитие“ в някои от големите американски компании, 60% от запитаните участници отговарят, че техният персонал цени високо провеждането на обучения. Тенденциите отвъд океана влияят и на компаниите на родна почва, още повече, че в последните години outsourcing модела заема широк дял на пазара на труда. Какво означава това? Вероятността Вашите служители да са повече от положително настроени към процесите на обучение е с висок процент. А да им дадете възможност за подобряване на езиковото ниво по английски ще бъде отклик на техните собствени стремежи и желания. Именно Вие разполагате с нужната информация относно работното отношение, настроение и плановете за развитие на Вашите колеги. Да реагирате активно на техния интерес ще донесе много позитиви за тяхната лична удовлетвореност на работа, а оттам и на тяхната добра обратна връзка към компанията.

2. Представлява „тренировъчен лагер“ за постигане на високи резултати на работа

Във фирмена култура, която стимулира надграждане на професионални компетенции, работната общност се чувства добре, усеща принадлежност и подкрепя дейно мисията на компанията. Същевременно с това става все по-ефективна и ориентирана към резултати. При полагане на езиков курс участниците естествено имат поставена цел – успешно завършване на нивото. Въпросната цел е съпроводена от план за действие, измерващ се в активно участие в учебния процес, успешно покриване на отделните модули, постигане на определени резултати от тестове и т.н. Този начин на мислене, ориентиран към постигане на предначертани резултати, лесно се превръща в заучено поведение, което служителите прилагат в различни аспекти в работата си. Много фирми осигуряват ресурси за създаване на обучение за таланти, особено често в IT индустрията. Вместо да търсят висококвалифицирани кадри, те направо изграждат „училище“ за такива. Избирайки курса по английски език да послужи за тренировъчен лагер на Вашия екип, Вие насърчавате мотивацията за учене и по-високата квалификация на служителите Ви. Провежданите одити за ежемесечното представяне на екипа по отделните KPIs могат да бъдат следени за промени преди и след курса по английски. Лесно проследими във времето показатели са тези, които са свързани с писмена кореспонденция. Ако QA оценяванията дават по-високи резултати, то изпробваната от Вас стратегия с прилагане на курс по английски за Вашите служители е ефективна. Освен това решението може да бъде прилагано и измервано в дългосрочен план. Ако разгледаме езиковото обучение именно в такъв, то е предпоставка за продължителна кариера на служителите във Вашата компания. Преминавайки от ниво в ниво в курса по английски, те придобиват все по-голяма опитност на работното си място, като по този начин се превръщат в ценни за позицията си експерти.

3. Дава ползи като добър Social Benefit за мотивация на екипно ниво

Инвестирането във Вашите кадри е важен процес, който обхваща месечното изплащане на заплатите, но съвсем не приключва с това. Финансовите причини, които привличат нови попълнения, и съответно задържат вече наетия от Вас екип, са само един фактор, влияещ на Retention Rate показателите на Вашата компания. Социалните пакети за служителите са добър стимул за това те да осъзнават и оценяват голямото поле от възможности, осигурено от тяхната работа. Подходящите придобивки и привилегии, с които се ползват, подпомагат планирането на професионалните им цели. Така например, след като покрият едно ниво по английски език, вероятността участниците в нея да се сплотят и да искат да се запишат заедно и на следващо ниво, е голяма. Това се дължи на взаимодействието между колегите в рамките на самата група. Динамиката на един екип в процеса на обучение предразполага към разработване на Case Studies и ролеви игри, градящи Team Work, Social Networking, Soft Skills. Мотивираните курсисти често продължават да търсят начини за обогатяване на придобитите знания и умения, като едновременно с това влияят положително на останалите в тяхната английска и колегиална общност. Мисленето като отбор активира отговорност към другите, предразполага екипът да споделя една обща стратегия за успех – тази на Вашата компания. По този начин сработването в динамиката на човешките отношения на работното място развива потенциала на всички участници в процеса. Ползите от курса по английски ще допринесат не само за индивидуалните цели на всеки курсист, а и за общите бизнес цели и стратегии на компанията Ви.

За да използвате курса по английски като HR Tool за Вашата компания, моля, отправете Вашето запитване към Стела Русинова, Мениджър Корпоративни клиенти на BRITANICA.

Прочетете още

Свързани публикации