Развиваме качествата на 21-ви век: ЛЮБОПИТСТВО

Какво е общото между човешкото око, Стив Джобс, автомобилното инженерство, романът „Белият зъб“ и астронавтите? Това са само част от многообразните теми, които учениците разработват по време на нашия Curiosity project. Най-същественото, което искаме да научат чрез него, е колко е важно да са любопитни.

Любопитството е качеството, което всички притежаваме в детството си, и което трябва да се стремим да запазим и да поддържаме живо постоянно, още повече днес, в съвременното информационно общество. Без него лидерите на 21-ви век не биха могли да се справят в океана от новини и светкавични технологични промени. Любопитството е силата, която води до важни открития и придвижва света ни напред. Затова в BRITANICA се стремим да развиваме това качество у децата с всеки урок и занимание. А специалният Curiosity project им показва още по-ясно, че непрестанният стремеж към знания, който ни съпътства по пътя към постигане на една цел, е изключително важен.

Curiosity project е част от учебната програма на учениците ни от определени нива (от 11 до 14-годишна възраст) и се развива постепенно в продължение на два месеца. В началото всяко дете споделя с останалите няколко теми, които го вълнуват. Обсъждат ги и то си избира една от тях. Получава насоки от учителя как да я разработи и тогава започва истинското приключение. Учениците с интерес търсят източници, четат и събират информация. Сами подготвят средства за визуализиране: PowerPoint презентации, плакати с факти и снимки, саморъчно изработени модели. Целта е да представят темата си максимално увлекателно и разбираемо първо пред съучениците си, а накрая – по време на открит урок пред родителите.

„Проектът продължава сравнително дълго и показва, че любопитството е процес. Състои се от проучване и разгръщане на дадена тема. Децата минават през различни стъпки, за да могат да стигнат до желания резултат. Задават си въпроси един на друг, което ги кара да допълват знанията си, - разказва преподавателката мис Мария от филиал Прага. - Началната форма на проекта се надгражда и накрая е много по-различен и задълбочен, което показва, че учениците са положили нужните усилия и до голяма степен са развили любопитството си.“

В един от часовете на мис Мария, в ниво Т2, се убедихме, че децата са особено ентусиазирани, когато наистина се интересуват от темата, която проучват. Дванайсетгодишната Мария Николова е пример за това. Тя споделя, че e избрала да разкаже за устройството на човешкото око, „защото нося очила и исках да разбера защо имам този проблем и как мога да го разреша“. Представянето й е едно от най-интересните. Събрала е информация от интернет сайтове и книги, дори си e купила специализирано издание. Тя казва, че искрено се е забавлявала и докато е моделирала от глина и оцветявала своя много сполучлив макет на око.
Така добре е научила сложните анатомични термини на английски, че говори с лекота и дори не поглежда към плаката, на който ги е изписала. Гледа съучениците си в очите и получава най-висока оценка за това, че спазва изискванията към „езика на тялото“ по време на презентацията.

Децата си задават въпроси и се оценяват един друг по петобалната система, вдигайки ръка с разтворени пръсти. Това е стимул всеки следващ път, в който репетират презентацията си пред групата, да се опитват да се представят още по-добре. А дали малката изследователка си е отговорила на въпроса, който я е провокирал да работи по избраната тема? „Да! Очите ми си работят прекрасно, но телефонът и телевизията им вредят!“

„Curiosity проектът беше малко мистичен. Вкъщи нямахме никаква представа какво се случва. Искаше да бъде изненада! Затваряше се, търсеше информация, явно беше много интересно за нея“, споделя майката на Мария – Велиана Стоянова, какви са били емоциите на момичето по време на подготовката. Според госпожа Стоянова, проектите, които се възлагат в BRITANICA, са особено ценни с това, че „не поставят рамки, а дават на децата свобода да избират теми, които наистина ги вълнуват“.

„Изучаването на чужд език само по себе си е изключителен стимул за любопитството, защото те кара да мислиш по различен начин, дава информация за нови, различни неща и култури. Любопитството е част от стремежа на човека към съвършенство. И BRITANICA успешно работи в тази посока“, казва майката.

А Мария заявява, че е „много, ама много любопитен човек“ и е сигурна, че това ще й е от полза в професията, за която мечтае:
"Искам да стана адвокат и любопитството ще ми помогне да бъда по-добра, да печеля повече дела и да привличам повече клиенти."

Нейният съученик Виктор Ангелов също смята, че любопитството е част от пътя му към мечтите:

"Любопитен съм за неща, свързани с медицината, защото искам да стана лекар. Убедих се, че когато си любопитен, можеш да събереш много повече информация, отколкото си очаквал. Когато започнах да готвя проекта си, си казвах, че аз съм най-добрият по темата за сърцето и просто няма равен на мен. Но открих, че не знам доста!"

Константин Димитров, който се интересува от автомобилите, казва:

"И най-малките неща са важни и когато си любопитен, няма да ги пропуснеш! BRITANICA ни мотивира да бъдем любопитни и с много други проекти, например с нещата, които правим в Арт клуба. Там развиваме и мисълта си, и уменията си да изработваме неща с ръцете си."

 

Виктория Тодорова допълва:

"Важно е любопитният човек да знае английски, защото е интернационален и много модерен език, и за всичко има повече информация на английски, отколкото на български. Животът се развива бързо и трябва да бъдем любопитни, за да знаем всичко, което ни потрябва!"

 

ПОДОБНИ

Развиваме качествата на 21-ви век: УПОРИТОСТ

Благодарение на упоритостта си, един шестокласник, който за пръв път учи английски в BRITANICA, е напреднал осезаемо с езика, чувства се уверен и дори ще се яви на изпита на Cambridge – Movers този юни.

Развиваме качествата на 21-ви век: ГРАМОТНОСТ

Надникнахме в открития урок на ниво Very Young Learners 2 и заедно с родителите се убедихме, че децата са научили много и се забавляват да покажат какво знаят и могат.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.