Нашите родители за онлайн обучението: Благодарим, BRITANICA!

За броени дни успяхме да направим качествен скок в обучението, използвайки по най-добрия начин най-добрите технически възможности.