Как да извлечете максимума от работните срещи

С тези седем стъпки ще успеете да направите своите работни срещи по-компактни и продуктивни. 

Как да помогнете на специалистите да възприемат „мисленето на начинаещи“

Мисленето на начинаещи позволява на вас и вашите служители да експериментирате и да учите нови неща. Ето как да го придобиете. 

6 стъпки за изграждане на доверие при преговори

Доверието между двете страни е ключово за успешно водене на преговори. Ето как да го изградите с шест стъпки. 

Изкуството на разговора на общи теми (Small Talk)

Разговорите на общи теми дават основата на изграждане на добри работни взаимоотношения между колеги и партньори. Прочетете как да го усвоите. 

Как да общуваме пълноценно с “Native Speakers”

В свят, където почти всеки владее английски, the native speakers остават неразбрани. Ето как да хвърлите мост към хората с първи език английски.

Как да преодолеете трудностите при общуване с хора от различни култури

Общуването на хора от различни култури може да доведе до конфликт и неразбирателство на работното място. 4 съвета как да преодолеете културната бариера.

5 мита за писането на бизнес имейли

Имейлите са важно средство за комуникацията в офиса. Мислите ли, че владеете етикета на бизнес имейлите?

Най-честите грешки при писане на електронни писма – и как да ги поправите

Зле написани имейли водят до объркване, конфликти и изуснати крайни срокове. Ето как да избегнете най-често допусканите грешки.

Как BRITANICA превръща обучението по английски в team-building преживяване за вашите служители

Добрата екипна работа увеличава продуктивността и намалява конфликтите. Прочетете как едно обучение може да сплоти вашите служители, 

Помогнете на служителите си да се преодолеят сценичната треска с English for Presentations

По време на презентация, ваш служител се превръща в лице на компанията. Тези седем съвета ще му помогнат да се представи възможно най-добре. 

Как да превърнете английския от пречка във възможност за растеж за вашата компания

Обученията в BRITANICA помагат на вашите служители да общуват на английски с обучение и самочувствие. Прочетете как. 

Pages

ПОПУЛЯРНИ

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.