Онлайн срещите – от предизвикателство до съвършенство

Някога представяли ли сте си, че днес ще работите от вкъщи, водейки служебни разговори онлайн, облечени от кръста нагоре делово, а надолу – с домаш

Курсове по английски език като част от “benefit” пакета за Вашите служители

Кой би предположил, че новото нормално в офиса е всъщност да не сте там?

Онлайн курс по английски език в BRITANICA за надграждане на ключови умения

Новото настояще, в което живеем през последните месеци, създава големи предизвикателства за бизнеса и неговите служители.

Ползи за компаниите от онлайн обученията на BRITANICA

Времето, в което живеем, наложи още по-силен интерес и тенденция към използване на дигиталните технологии и услуги.

Защо да изберете летния ни курс Skills for Success?

Мениджърът ни корпоративни клиенти Стела Русинова разказва за предимствата на лятната програма Skills for Success Listening & Speaking<

Наградете езиковите умения на Вашите служители със Skills for Success

Екипът Ви има нужда от подобряване на езиковите си умения по английски и искате това да се случи в най-кратък

Придобийте ново умение, докато сте вкъщи: Скоростно четене

Независимо дали преглеждате презентация за работа, материали за училище или просто статия, която е предизвикала интере

Stay productive at home

Пак работим усилено, но от вкъщи – а забързаното ежедневие сякаш не е толкова забързано.

Strategies for Success!

Според това по какъв начин възприема и запаметява информация всеки човек е различен тип learner.

Study English at BRITANICA office VS In your company

Наскоро Ви представихме различните видове обучения по английски език, които предлагаме в BRITANICA.

Start doing business in English now!

Началото на годината е времето, в което е необходимо да отделите повече време на изграждане на стратегия за новата год

Английски език за сбъднати New Year’s Resolutions

Със започването на 2020-а сигурно и Вие сте решили да действате, за да се доближите до така желаните цели и мечти както на работа, така и в личен план.

Pages

ПОПУЛЯРНИ

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.