Развиваме качествата на 21-ви век: ГРАМОТНОСТ

Важна част от мисията на BRITANICA 'We Sеrve Humanity' е не само да дадем отлично образование на нашите ученици, но и да го направим по начин, който да изгради у тях най-ценните качества на 21-ви век. Това са качествата, които ще ги направят успешни личности и които са необходими за професиите на бъдещето. Все повече изследвания показват, че тези изключително важни умения са:

 • Literacy (грамотност)
 • Critical Thinking (критично мислене)
 • Problem Solving (разрешаване на проблеми)
 • Creativity (креативност)
 • Communication (комуникативност)
 • Collaboration (сътрудничество)
 • Curiosity (любопитство)
 • Mindfulness (осъзнатост)
 • Persistence (упоритост)
 • Adaptability (адаптивност)
 • Leadership (лидерство)
 • Social Awareness (социална ангажираност)

Целта да стимулираме развитието на тези 12 способности у децата постигаме чрез преподаването на английски език. В поредица от статии ще ви покажем как я осъществяваме, като започнем с грамотността. Тя придобива все по-нови и разнообразни измерения и се възпитава от все по-ранна възраст. Затова избрахме да гостуваме на 6-годишните и да видим какво са научили през първия срок от учебната година.

Надникнахме в открития урок на ниво Very Young Learners 2 във филиал Бели брези в София и заедно с родителите се убедихме, че с подкрепата на мис Йоана децата са научили много, уверени са в това, което знаят и могат, и се радват да го демонстрират пред публика. С любими песнички малчуганите, които са в четвърта група в детските градини, показаха, че знаят частите и движенията на човешкото тяло и какво могат и не могат да правят различни животни. „Всеки наш час започва с песен“, сподели мис Йоана, а закачливо гласче допълни: „с която се развеселяваме!“.

Малките разговаряха помежду си свободно и артистично, представяйки мини шоу. Разиграха история от ученическото ежедневие, в която си помагат и действат като отбор. Показаха, че знаят да четат и пишат кратки думи, сглобявайки ги като пъзели от букви и картинки. Родителите се включиха с ентусиазъм в активностите и накрая на открития урок споделиха, че са изненадани да видят колко много са научили децата им за толкова кратко време.

Всички занимания в това ниво са свързани с интересни игри, които активират възможно най-много сетива – децата гледат, слушат, разместват картинки по интерактивната дъска, моделират, рисуват, показват с жестове, разговорят – така запомнят най-пълноценно. На този етап те разпознават грамотността като начин да участват активно в света около тях и да се забавляват. С многообразните занимания в часовете малчовците са мотивирани да комуникират и да усвояват знанията с удоволствие и лекота. Резултатът е, че се ангажират с езика, изграждат си разбиране за звуците, буквите и думите, трупат лексика и започват да общуват на английски.

„В BRITANICA е много забавно. Обичам да учим с игри и да пеем. Вече знам цялата азбука и искам да се науча да говоря английски още по-добре до края на годината“, каза малкият Валентин.

Всичко, което децата постигат, бе високо оценено от родителите:

"Изключително доволна съм от начина на преподаване в BRITANICA и постигнатите резултати, още повече, че мога да сравня как се развиват децата през годините, защото синът ми учи за четвърта поредна година, сега е в ниво Movers, а дъщеря ми посещава ниво Very Young Learners 2, - сподели Емилия Лесова, майка на ученици от филиал Бели брези. - Особено ценно е, че се създава предразполагаща атмосфера, в която малките деца се чувстват комфортно още при първите си срещи с езика. Посещението на курса винаги се посреща от тях с радост, като нещо вълнуващо и забавно. Бих препоръчала на родителите, чиито деца са в началните нива, да имат търпение и да вярват в техния успех, тъй като посятите именно в тези години знания „покълват“ по-късно, когато ще бъдат още по-приятно изненадани от грамотността им. Сега се трупат множество думи и изрази в пасивната памет, които биват „изваждани“ без усилие в бъдеще. Дори в момента да не употребява всичко, което е научило, детето в ниво VYL 2 вече разбира много и това остава за цял живот. А това, че учителят говори с децата само на английски и те го разбират, е предпоставка за правилен подход и сигурен бъдещ успех."

Грамотността в различните възрасти и нива в BRITANICA дава и различна перспектива за децата. За най-малките тя е начин да се интегрират в заобикалящия ги свят и да намират обяснение за нещата, които досега не са разбирали. За по-големите е възможност да надграждат знанията си с нова информация, да трупат увереност, да откриват и развиват своите таланти. За учениците, които пък завършват обучението си и им предстои нов етап от живота, грамотността е гаранция за осъществяване на най-смелите им мечти.

 

 

ПОДОБНИ

С ABC Notebook и метода Phonics овладяваме писането и четенето с лекота

Учениците от ниво Founders вървят уверено и с бързи стъпки към овладяването на английския език.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.