3 от най-големите предизвикателства в английския: Как да се справим?

Всеки, който започва да изучава английски, чува колко е лесен в сравнение с езици като немски, френски или български. Само че за някои изучаващи езика реалността е друга – разликите в правописа и произношението на една и съща дума, или пък вариативните форми на бъдеще време, както и фразеологичните глаголи, са предизвикателство дори за хора, за които английският е матерен език. Но не се притеснявайте, защото с трудните примери ще Ви дадем и стратегии, с които да ги запомните ефективно и да се чувствате по-уверени в знанията си.

1) Прaвопис  ≠ Произношение

Necessary. Receive. Succinct. Това са само някои от думите, които затрудняват дори хора с майчин език английски. Проблемът е, че в английския няма ясно изразени правила, които да свържат правописа и произношението на думите. Причината за това е в произхода на езика: английският идва от германските езици, но има силно френско влияние и заемки от латинския. Поради това, не можете да извлечете ясно правило кога един звук се пише по един или друг начин: например, звукът 'ф' може да се изпише по два начина, в зависимост от това дали конкретната дума идва от немски (например във fish) или латински (например – phone).

Затова единственият начин да научите правописа и произношението на объркващи думи е със запаметяване.  Ще си помогнете, като преписвате трудни думи няколко пъти и упражнявате своето произношение с Вашите колеги. Дори да допуснете грешка – не се притеснявайте: малко хора с майчин език английски улучват как се пишат думи като 'business' от първия път.

2) Различни форми на бъдеще време

В английския има 8 начина да говорите за бъдещето и всеки от тях дава определен нюанс на Вашето твърдение.

Например:

 • I will learn my English lesson at 10 o'clock.  → вземате решението на момента да учите в 10 часа
 • I am going to learn my English lesson at 10 o'clock. имате намерение да учите в 10 часа
 • I am learning my English lesson at 10 o'clock. → имате фиксиран план да учите в 10 часа
 • I learn my English lesson at 10 o'clock. → вие регулярно учите по английски в 10 часа и тази вечер ще правите именно това
 • I will be learning my English lesson at 10 o'clock. → когато часовника удари 10, вие ще сте в процеса на учене на урока по английски
 • I will have learnt my English lesson at 10 o'clock. → в 10 часа вече ще сте научили своя урок по английски
 • I will have been learning my English lesson at 10 o'clock. → в 10 часа ще сте започнали да учите своя урок по английски
 • I was going to learn my English lesson at 10 o'clock.Имали сте намерението да учите по английски в 10, но е трябвало да преразгледате своите планове.

Как да се справите с толкова много опции? Пишете примери, четете и слушайте текстове на английски: така ще започнете интуитивно да долавяте разликите. А ако се колебаете какво точно Вашият събеседник има предвид – винаги можете да попитате.

3) Фразеологични глаголи

Помните ли колко беше трудно да научите глаголите на английски? А предлозите?

Фразеологичните глаголи са съчетания от предлози и думи с коренно различно значение. Например, глаголът come участва и във фразеологичните глаголи: come up, come down, come across, come along, come around, come by, come forward, come against, come upon. Всеки от тях означава нещо различно и невинаги е свързан със значението на come. И ако това не е достатъчно трудно, много от фразеологичните глаголи имат повече от едно значение, в зависимост от контекста, в който се използват.

Например: фразеологичният глагол come up може да означава:

 • to move toward someone - My sister came up to me to ask me about the issue.
 • to be mentioned or talked about in conversation - The topic of global warming did not come up during the debate last night.
 • to appear - The sun came up on the horizon.
 • to become available - A job opening came up yesterday.
 • to happen - I need to leave urgently – something has come up with my kid!

Нищо чудно, че фразеологичните глаголи са сериозно предизвикателство за всеки, който изучава езика. Въпреки това, си заслужава да отделите времето и усилията да ги научите, защото те се използват често в неформален разговор и ще направят Вашата реч по-естествена.

В BRITANICA ние ще Ви помогнем да преодолеете препятствията, които срещате при изучаването на езика, като по време на курса ще правите асоциации, ще създавате собствени примери и ще пишете истории, с което ще започнете да ползвате уверено и най-сложните граматични структури. След това ще  участвате в ролеви игри и интерактивни проекти, където ще можете да затвърдите наученото и така в края на Вашето обучение, вариативните форми на бъдеще време и фразеологичните глаголи вече няма да бъдат такава трудност за Вас!